Bài viết Sức Khỏe

Hạt é chính là hạt cây quế?

Trên mạng xã hội mọi người đang nói hạt é là hạt cây quế. Điều này không đúng nhé. Cây húng quế khác với cây hạt é Đây là cây hạt é Hạt é hay hột é là một loại hạt của cây hương nhu (danh pháp hai phần: Occimum gratissimum). Có hình dạng bề …