Kỹ năng

Giải mã mộng công danh sự nghiệp

1) Mộng có liên quan với tiền tài A) Mộng Tốt: Trong giấc mộng thấy -Cỏ cây um tùm, rậm rạp tren đường: sẽ có lợi lớn -Đào đất chôn đồ vật: có tiền bạc bất ngờ -Ngủ trong bãi tha ma: sẽ có lợi lớn -Ao hồ, đầm lầy …